Tysnesfest 2017

Arrangementsinformasjon
Default ticketco

Tysnesfest for 11. gang!  Me ynskjer å stå fram som ein familiefestival med hovudvekt på populærmusikk. Me ynskjer samstundes å supplera med mindre innslag, som sikrar ein heilskap i programmet og treff breidda i publikum. Velkommen til Tysnes!

Sjå vår aftermovie frå det fantastiske 10 års jubileumet vårt i 2016 her:

tysnes
tysnesfest
festival
sommer
2017

Restriksjoner

NB! På alle arrangement der det serveras alkohol er det 18 års aldersgrense med vergeordning.
Er du under 18, må du ha med deg forelder eller verge over 24 år. Hugs gyldig legitimasjon.
Ledsager med ledsagerbevis gratis uten billett.